Giải pháp ERP được thiết kế cho mô hình kinh vừa và nhỏ

SAP
Business One

Cần nhiều hơn là một công cụ kế toán? Quản lý mọi khía cạnh của doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa của bạn với SAP Business One.
Giải pháp ERP được thiết kế cho mô hình kinh vừa và nhỏ

SAP
Business One

Cần nhiều hơn là một công cụ kế toán? Quản lý mọi khía cạnh của doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa của bạn với SAP Business One.
Về chúng tôi

Làm thế nào SAP Business One
giúp phát triển việc tổ chức quản lý trong doanh nghiệp?

Được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SAP Business One là một ứng dụng duy nhất dành cho tất cả các phòng ban, giá cả phải chăng để quản lý toàn bộ doanh nghiệp của bạn rõ ràng hơn, bao gồm quản lý tài chính, bán hàng, quan hệ khách hàng và tổ chức. Nó giúp chuẩn hóa các hoạt động từ đầu đến cuối của bạn, có được quyền truy cập tức thì vào thông tin một cách đầy đủ, giúp quản lý doanh nghiệp định hướng, thay đổi chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

Nắm kiểm soát tổng thể hơn với mọi hoạt động của doanh nghiệp của bạn với SAP Business One, phần mềm quản lý doanh nghiệp được thiết kế để phát triển cùng bạn. Được tín nhiệm bởi hơn 55.000 công ty trên 150 quốc gia, giải pháp duy nhất này hợp lý hóa các quy trình chính của bạn – từ kế toán và CRM đến quản lý chuỗi cung ứng và mua hàng.

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/11/abeo-bg.jpg

Nắm bắt tất cả thông tin doanh nghiệp của bạn trong một hệ thống duy nhất, và khả năng mở rộng theo quy mô doanh nghiệp. Cung cấp quyền truy cập vào phần mềm thông qua một ứng dụng di động trực quan mọi lúc, mọi nơi. Lựa chọn triển khai tại doanh nghiệp hoặc trên đám mây trong thời gian ngắn nhất 2 đến 8 tuần *

SAP Business One là gì?

SAP biết rằng các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển có một loạt các thách thức kinh doanh khác nhau và đòi hỏi một hướng giải quyết đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả. SAP Business One là giải pháp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của SAP, được xây dựng từ đầu dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển. Bởi vì nó được xây dựng từ đầu, không có sự phức tạp không cần thiết hoặc các lớp quản trị / quản lý có thể làm phức tạp các quy trình. Với một số hoạt động đào tạo và thực hành người dùng cuối, với dịch vụ của Abeo sẽ giúp Doanh nghiệp tiếp cận SAP Business One một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Ngoài khuôn khổ được xây dựng tùy chỉnh, SAP Business One được thiết kế theo cách có thể dễ dàng cấu hình để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của một loạt các ngành khác nhau. Điều này cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh doanh đều có thể triển khai giải pháp SAP Business One là áp dụng giải pháp để quản lý quy trình doanh nghiệp. SAP Business One cũng đi kèm với nền tảng công nghệ cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ hiện đại của SAP dưới dạng SAP HANA để xử lý một lượng lớn dữ liệu với tốc độ xử lý nhanh chóng.

FOCUS ON WHAT'S IMPORTANT

Let's talk about improving
your business...

  FOCUS ON WHAT'S IMPORTANT

  Let's talk about improving
  your business...

   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
   Tel: 028 2250 8876
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   Singapore
   Việt Nam
   Malaysia
   Indonesia
   LIÊN LẠC
   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   Malaysia
   Việt Nam
   Indonesia
   India
   Singapore