Mẹo Sử Dụng SAP Business One: Người Duyệt Đi Vắng? Cài Đặt Người Duyệt Thay Thế!

Tháng Mười Hai 9, 20210

Cân bằng cuộc sống công việc. Dạo này bạn chắc hẳn nghe thấy cụm từ này nhiều phải không? Đặc biệt là sau COVID-19 đưa chúng tôi đến mô hình làm việc tại nhà – ranh giới cơ quan/nhà riêng trở nên rất mờ nhạt. Bất kể bạn thực hiện nó tốt như thế nào – thỉnh thoảng, mọi người đều cần ngắt kết nối và dành thời gian để sạc lại năng lượng. Một kỳ nghỉ mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu, hoặc nghỉ ốm đột xuất – một điểm chung là cần tìm (những) đồng nghiệp có thể đảm nhận nhiệm vụ của bạn khi bạn đi vắng. Nếu công ty của bạn tuân theo các quy trình phê duyệt, sự vắng mặt của người phê duyệt được ủy quyền có thể gây ra sự chậm trễ và tắc nghẽn. Để đảm bảo quy trình làm việc không bị gián đoạn, SAP Business One cho phép bạn đặt người ủy quyền thay thế cho những người vắng mặt:

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2021/12/substitute-authorizer-for-approval-templates-768x224.jpg

Cửa sổ “Người ủy quyền thay thế cho các mẫu phê duyệt” (Substitute Authorizer for Approval Templates) có sẵn trong: Quản trị> Quy trình phê duyệt (Administration > Approval Process). Tại đây, bạn có thể chỉ định người ủy quyền thay thế cho người phê duyệt và mẫu có liên quan trong một phạm vi ngày đã xác định. Hộp kiểm “Ẩn Hàng nếu” Đến “Ngày Sớm hơn Ngày Hệ thống” (Hide Rows if “To” Date is Earlier Than System Date) cho phép bạn làm mới bảng và chỉ hiển thị các dòng vẫn còn liên quan. Sau khi người ủy quyền thay thế thực hiện hành động thay mặt cho người ủy quyền ban đầu, giá trị trong cột “Hành động thay thế đã thực hiện” (Substitute Action Performed) được đặt thành “Có” và không thể xóa hàng. Vì mục đích theo dõi và minh bạch, nhật ký thay đổi cho cửa sổ này có sẵn từ trong menu ngữ cảnh.

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2105 và SAP Business One 10.0 FP 2105, phiên bản dành cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore