Mẹo sử dụng SAP Business One: Quản lý tồn kho bằng số lô, số thùng, sê-ri trên Web Client

Tháng Mười 13, 20210

Quản lý hàng tồn kho thật phức tạp phải không? Bảo quản, kiểm đếm, nhận hàng, giao hàng, ngày hết hạn, bảo hiểm, đóng gói…có người còn phải quản lý nhiều kho ở các vị trí khác nhau, một số khác có thể có thùng trong kho của mình. Và các mặt hàng? Ít nhất một số trong số chúng được quản lý theo số sê-ri hoặc số lô? Dù quản lý tồn kho khá phức tạp, nhưng với Web Client cho SAP Business One, công việc này trở nên dễ dàng hơn. Khi tạo tài liệu bán hàng (đơn đặt hàng, giao hàng, hóa đơn A/R reserve invoices (cho phép cho phép bạn xuất hóa đơn cho các mặt hàng trong kho mà không khấu trừ các mặt hàng đó trong kho) và hoặc hóa đơn A/R (ghi nhận doanh thu bán hàng/cung cấp dịch vụ của công ty bạn) cho các mặt hàng được quản lý theo số sê-ri hoặc lô, việc chọn các số cụ thể sẽ được chuyển tiếp:

Mẹo sử dụng SAP Business One: Quản lý tồn kho bằng số lô, số thùng, sê-ri trên Web Client 1

Nhấp vào biểu tượng selection sẽ mở ra danh sách số sê-ri hoặc số lô có sẵn cho mặt hàng đã cho. Mô hình tương tự được áp dụng cho việc lựa chọn vị trí thùng trong giao hàng và hóa đơn A/R. Sau khi chọn số sê-ri/lô và/hoặc vị trí thùng có liên quan, các giá trị này được hiển thị trong cột “Batch/Serial Numbers” và “Bin Locations” tương ứng:

Mẹo sử dụng SAP Business One: Quản lý tồn kho bằng số lô, số thùng, sê-ri trên Web Client 2

Khi không có đủ không gian để hiển thị tất cả các giá trị đã chọn, một siêu liên kết cho biết số lượng giá trị bổ sung sẽ được hiển thị – trong ví dụ trên, nó cho biết “5 more”. Nhấp vào siêu kết nối sẽ hiển thị danh sách đầy đủ mà không cần rời khỏi tài liệu:

Mẹo sử dụng SAP Business One: Quản lý tồn kho bằng số lô, số thùng, sê-ri trên Web Client 3

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2105 và SAP Business One 10.0 FP 2105, phiên bản dành cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore