Mẹo Sử Dụng SAP Business One: Quản Lý Cơ Hội Trên Web Client

Tháng Mười Hai 2, 20210

Trong kinh doanh, mỗi khi xác định được cơ hội, chúng ta đều cố gắng đánh giá khả năng xảy ra – liệu có xứng đáng để theo và nuôi dưỡng không? Có cơ hội sẽ thành công hay không? Vì vậy, nhiều tình huống có thể ảnh hưởng đến kết quả của mỗi cơ hội, vì vậy ngay cả những người có trực giác tuyệt vời cũng thích quản lý cơ hội của họ một cách có hệ thống. Web Client cho SAP Business One cho phép bạn tạo và xử lý các cơ hội bán hàng và mua hàng:

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2021/12/my-open-opportunities-web-client-sap-business-one-640x312.jpg

Ứng dụng “Cơ hội” (Opportunities) mở chế độ xem danh sách Quản lý cơ hội, nơi bạn có thể tìm kiếm, lọc và tạo các chế độ xem cơ hội khác nhau, cũng như thay đổi trạng thái của một hoặc nhiều cơ hội trong một hành động hàng loạt, loại bỏ những cơ hội không liên quan, xem trước và tạo mới.

Trong biểu mẫu Cơ hội, có các chỉ số trực quan cho tỷ giá hối đoái cuối kỳ và trạng thái, và các hoạt động khác nhau có sẵn theo trạng thái hiện tại của cơ hội đã cho:

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2021/12/my-open-opportunities-web-client-sap-business-one-1-640x243.jpg

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2105 and SAP Business One 10.0 FP 2105, phiên bản cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore