Mẹo Sử Dụng SAP B1: Miêu Tả Từng Số Catalog của Đối Tác Kinh Doanh

Tháng Một 5, 20220

Nhanh nhẹn và linh hoạt là những phẩm chất quan trọng để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Lấy ví dụ về quản lý hàng tồn kho – không chỉ đa dạng các mặt hàng có thể thay đổi theo thời gian – tùy thuộc vào khách hàng và nhà cung cấp của bạn, bạn có thể phải duy trì số danh mục của họ ngoài phương pháp mã hóa của riêng bạn.

Nhưng ai có thể theo dõi các mã? Mô tả mặt hàng trực quan hơn nhiều và việc tìm kiếm một mặt hàng theo tên của nó nhanh hơn nhiều lần… Tuy nhiên, nếu các đối tác kinh doanh của bạn duy trì hệ thống mã hóa khác nhau, họ cũng có thể chỉ định các mô tả mặt hàng khác nhau. Vì lý do đó, SAP Business One cho phép bạn xác định cho mỗi số danh mục Đối tác kinh doanh (Business Partner), mô tả tương ứng:

Business Partner Calago Number window of SAP Business One

Sử dụng cột “Mô tả Danh mục đối tác kinh doanh” (Business Partner Catalog Description) để gán mô tả liên quan cho từng số danh mục. Khi tạo tài liệu tiếp thị, cột này xuất hiện trong biểu mẫu “Danh sách các mặt hàng thay thế và số danh mục”, cho phép bạn tìm thấy mặt hàng mình cần một cách hiệu quả hơn:

Nguồn: SAP community

List of Alternative Items and Catalog Number window in SAP Business One

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore