Mẹo Sử Dụng SAP Business One: Thời Gian Biểu? Điền Nó Vào Ứng Dụng Khách Web!

Tháng Tư 14, 20220

Kỳ nghỉ đầu tiên của tháng 4 đang ở phía sau, kỳ nghỉ lễ đang trở thành một kỷ niệm ngọt ngào và không cần phải lo xa hơn nữa… chúng ta trở lại làm việc: từ nhà hoặc tại văn phòng, tại địa điểm của khách hàng hoặc từ xa, bằng cách nào đó chúng ta phải lưu giữ hồ sơ về các hoạt động của mình và cách sử dụng thời gian. Vì lý do đó, hãy cùng xem Web Client cho SAP Business One với các ứng dụng mới của nó để tạo và quản lý bảng thời gian:

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2022/04/fill-it-in-the-web-client-SAP-Business-One-1280x332.jpg

Ứng dụng “Tạo bảng thời gian” (Create Time Sheet) cho phép người dùng ghi lại thời gian của người dùng, nhân viên hoặc nhân viên bên ngoài:

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2022/04/fill-it-in-the-web-client-SAP-Business-One-1-640x421.jpg

Ứng dụng Quản lý Bảng thời gian (Manage Time Sheets) cho phép mỗi người dùng xem lại và quản lý bảng thời gian của riêng họ, trong khi người quản lý và những người dùng được ủy quyền khác có thể xem xét và phân tích dữ liệu bảng thời gian được ghi lại hoặc báo cáo bởi người dùng, nhân viên và nhân viên bên ngoài:

Dữ liệu được ghi lại trong ứng dụng Bảng thời gian (Time Sheet) trong Web Client được lưu vào cơ sở dữ liệu của công ty và cũng có sẵn trong SAP Business One trên máy tính của người dùng (desktop client).

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2111 và SAP Business One 10.0, phiên bản dành cho SAP HANA FP 2111.

Nguồn: Cộng đồng SAP

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2022/04/fill-it-in-the-web-client-SAP-Business-One-manage-time-sheets-640x199.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore