Mẹo Sử Dụng SAP Business One: Ủy Quyền Tinh Chỉnh Cho Bảng Giá

Tháng Ba 23, 20220

Trong các mùa lễ và các dịp đặc biệt, các công ty đôi khi cung cấp các chương trình khuyến mãi/giảm giá, các mặt hàng bổ sung, các sản phẩm đặc biệt dành cho ngày lễ cho khách hàng của họ – hãy để người mua hàng tham gia! Nhưng trước khi bất kỳ điều nào trong số này có thể bắt đầu, các bảng giá liên quan nên được xác định cẩn thận và các đại diện bán hàng bổ sung có thể tạm thời được thuê để hỗ trợ giai đoạn bận rộn này. Để giảm rủi ro do sai sót của con người và đảm bảo mọi người sử dụng đúng bảng giá, SAP Business One giới thiệu sáu nhóm ủy quyền bổ sung cho bảng giá: (vui lòng xem hình bên phải).

fine tune authorizations for price lists in SAP Business One

Với tính linh hoạt bổ sung này, bạn có thể chỉ định ủy quyền chính xác cho các nhân viên có liên quan đối với bảng giá theo mùa: (vui lòng xem hình ở bên phải)

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 and SAP Business One 10.0, phiên bản cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

fine tune authorizations for price lists in SAP Business One (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore