Mẹo Sử Dụng SAP Business One: Truy Vấn Người Dùng Cần Có Tiện Ích Đếm

Tháng Một 11, 20220

Truy vấn của người dùng là một trong những công cụ tùy chỉnh đầu tiên – có giá trị cao, nó nhanh chóng trở nên rất phổ biến. Một số khách hàng có số lượng truy vấn người dùng nhỏ trong khi những người khác sử dụng nhiều. Vấn đề là, các truy vấn của người dùng là một phần không thể thiếu trong quá trình làm việc hàng ngày giống như bất kỳ báo cáo hoặc chức năng mới nào. Khi nói đến các truy vấn được sử dụng thường xuyên của bạn, SAP Business One cho phép bạn tăng hiệu quả, đồng thời tạo các tiện ích con số và thêm chúng vào buồng lái Fiori-Style của bạn.

Từ menu “Công cụ” (Tools), chọn: “Buồng lái” (Cockpit) > “Thiết lập tiện ích đếm” (Count Widget Setup):

count-widget-setup-sap-business-one

Tại đây, bạn có thể đặt tên và mô tả cho tiện ích con của mình và duyệt qua các truy vấn khác nhau để chỉ định một truy vấn bạn cần. Việc chọn nút “Thêm” sẽ lưu tiện ích con số của bạn vào thư viện.

Bây giờ bạn chỉ cần chỉnh sửa buồng lái của mình, chọn tiện ích đếm số bạn đã tạo và đặt nó ở nơi phù hợp nhất:

Để biết thêm thông tin về các tiện ích con đếm cho các truy vấn của người dùng, hãy nhấp vào đây.

Có sẵn trong SAP Business One 10.0, phiên bản dành cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-1kDNFoN7/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2022/01/count-widget-setup-sap-business-one1.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore