Mẹo Sử Dụng SAP Business One: Hiện Giá Sau Chiết Khấu

Tháng Tư 7, 20220

Tìm kiếm sự cân bằng. Giữa nơi làm việc và gia đình (và trong khi làm việc tại nhà), bữa ăn lành mạnh và đồ ăn vặt, vui vẻ và sa đà… dường như chúng ta cố gắng tìm kiếm sự cân bằng phù hợp trong mọi việc chúng ta làm. Tương tự với dữ liệu chúng ta thấy (hoặc không) tại nơi làm việc – nhân viên nên được phép xem thông tin mà họ cần để thực hiện thành công nhiệm vụ của họ – quá ít hoặc quá nhiều dữ liệu có thể gây rủi ro cho chất lượng công việc hoặc ảnh hưởng đến bảo mật … Vì lý do này, SAP Business One giới thiệu các ủy quyền cụ thể để xác định người dùng nào có thể xem giá sau khi chiết khấu trong Danh sách đăng hàng tồn kho:

show price after discount in sap b1

Để linh hoạt hơn, có một ủy quyền riêng cho các tài liệu Mua hàng, Bán hàng và Hàng tồn kho. Trong ví dụ trên, người dùng chỉ có quyền xem giá sau khi chiết khấu cho các chứng từ bán hàng. Khi tạo báo cáo, số tiền liên quan đến chứng từ Mua hàng và Hàng tồn kho trong cột “Giá sau khi Giảm giá (Price After Discount)” được ẩn bằng dấu hoa thị:

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2102 và SAP Business One 10.0 FP 2102, phiên bản dành cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

show price after discount in sap business one

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore