Mẹo Sử Dụng SAP Business One: Cách Sử Dụng Quản Lý Truy Vấn

Tháng Năm 5, 20220

“Không phải người mạnh nhất hay người thông minh nhất sẽ tồn tại mà là những người có thể quản lý sự thay đổi một cách tốt nhất”. Câu nói này của Leon Megginson, một giáo sư về quản lý kinh doanh tại Louisiana, đã trở thành châm ngôn của những doanh nghiệp luôn cố gắng duy trì sự phù hợp của mình. Chúng ta thường dễ nhận thấy những thay đổi lớn như xây dựng lại thương hiệu của một công ty hoặc chuyển đến vị trí mới, nhưng nhiều khi không thấy hết  những thay đổi nhỏ diễn ra thường xuyên hơn và khiến bánh xe quay vòng. Ví dụ: – các điều chỉnh đối với truy vấn của người dùng. Chỉnh sửa truy vấn của người dùng là điều cần thiết để giữ họ truy xuất dữ liệu có liên quan và đổi tên chúng cho phù hợp đảm bảo tính rõ ràng và minh bạch giữa những người dùng tạo ra chúng. Để cho phép chỉnh sửa và đổi tên hiệu quả, SAP Business One giới thiệu menu ngữ cảnh nâng cao cho Trình quản lý truy vấn:

Mọi thứ luôn thay đổi và có vẻ như những thay đổi gần đây diễn ra nhanh hơn những thay đổi đã xảy ra trong quá khứ.

query manager in SAP Business One

Tùy chọn “Chỉnh sửa” (Edit) cho phép bạn truy cập trực tiếp vào câu lệnh truy vấn và chỉnh sửa nó mà không cần phải tạo truy vấn trước. Nhấp vào tùy chọn “Đổi tên” (Rename) sẽ mở ra một biểu mẫu mà bạn có thể thay đổi tên truy vấn nếu cần:

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2111 và SAP Business One 10.0, phiên bản dành cho SAP HANA FP 2111.

Nguồn: SAP community

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2022/05/query-manager-in-SAP-Business-One-2-640x335.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore