Mẹo sử dụng SAP Business One: Chức năng chọn bố cục nay đã có trong Web Client

Tháng Chín 21, 20210

Ngày nay, việc in ấn tài liệu đang càng được hạn chế (tất nhiên là vì tất cả những lý do chính đáng!), Nhưng chúng ta vẫn cần xem xét các tài liệu của mình – đặc biệt là những tài liệu chính thức hoặc những tài liệu được gửi đi, chẳng hạn như báo giá bán hàng. Vì mục đích này, hầu hết chúng ta đều nồng nhiệt chào đón tùy chọn “Preview” (Xem trước). Nó cho phép bạn xem lại tài liệu từ một góc độ khác – xác minh không chỉ các chi tiết mà còn cả giao diện và thực hiện các điều chỉnh nếu cần. Để cho phép bạn linh hoạt hơn và tự do lựa chọn nhiều hơn, ứng dụng SAP Business One Web Client cho phép bạn chọn bố cục bạn muốn sử dụng để xem trước tài liệu thay vì bị ràng buộc phải sử dụng bố cục mặc định:

Mẹo sử dụng SAP Business One: Chức năng chọn bố cục nay đã có trong Web Client 1

Trong mọi chế độ xem danh sách và chế độ xem chi tiết có sẵn nút “Preview”, tùy chọn “Choose layout” (Chọn bố cục) được thêm vào, mở danh sách tất cả bố cục Crystal Report được tạo cho đối tượng nhất định:

Mẹo sử dụng SAP Business One: Chức năng chọn bố cục nay đã có trong Web Client 2

Chọn bất kỳ bố cục nào và chọn “Preview” để tải (các) tài liệu đã chọn trong một tab riêng biệt. Lưu ý rằng lựa chọn của bạn chỉ áp dụng cho (các) tài liệu hiện tại và không ảnh hưởng đến thiết đặt bố cục mặc định có thể được thực hiện trong SAP Business One Web Client thông thường.

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2105 và SAP Business One 10.0 FP 2105, phiên bản dành cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore