Mẹo sử dụng SAP Business One: Kết Nối Nhiều Đối Tượng Với User-Defined Fields

Tháng Mười Một 11, 20210

User-Defined Fields (trường do người dùng xác định) là các khối xây dựng chính để tùy chỉnh. Chúng dễ tạo, có sẵn trên toàn hệ thống và cung cấp mức độ linh hoạt cao cho phép doanh nghiệp tận dụng tối đa SAP Business One. Không có gì ngạc nhiên khi UDF được sử dụng rộng rãi, và như vậy, mọi sự cải tiến về khả năng của chúng có nghĩa là có nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn và nhiều giải pháp hơn. Một trong những khả năng mạnh mẽ của UDF là tính năng cho phép liên kết UDF với một đối tượng khác. Để hỗ trợ các trường hợp sử dụng bổ sung và tăng độ chính xác và hiệu quả tùy chỉnh, các đối tượng bổ sung được thêm vào danh sách (vui lòng xem hình bên):

Vị trí (OLCT), Tiểu bang (OCST), Đơn vị đo lường (OUOM), Điều khoản thanh toán (OCTG) và Tài nguyên (ORSC) có sẵn trong danh sách “Liên kết với Đối tượng Hệ thống” khi chọn loại xác thực “Liên kết với Đối tượng”.

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2105 và SAP Business One 10.0 FP 2105, phiên bản dành cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2021/11/User_defined_fields_can_be_linked_to_more_objects.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore