CHI PHÍ, ĐỘ PHỨC TẠP VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI LÀ CÁC YẾU TỐ CHÍNH CẦN XEM XÉT CỦA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI

Dịch vụ chuyển đổi sang
SAP S/4 HANA

Lập kế hoạch chuyển đổi hệ thống của Doanh nghiệp sang một nền tảng ERP thế hệ mới mang lại hiệu suất tuyệt vời và khả năng giải quyết vấn đề ấn tượng.
CHI PHÍ, ĐỘ PHỨC TẠP VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI LÀ CÁC YẾU TỐ CHÍNH CẦN XEM XÉT CỦA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI

Dịch vụ chuyển đổi sang
SAP S/4 HANA

Lập kế hoạch chuyển đổi hệ thống của Doanh nghiệp sang một nền tảng ERP thế hệ mới mang lại hiệu suất tuyệt vời và khả năng giải quyết vấn đề ấn tượng.

Những tác động nào của
SAP S/4HANA sẽ ảnh hưởng đến chiến lược ERP của bạn?

Dịch vụ Hướng dẫn chuyển đổi của chúng tôi cung cấp một bộ hướng dẫn chi tiết, được chia thành các phần nhỏ, để giúp bạn đánh giá môi trường IT hiện tại của mình, tìm hiểu thêm về cách SAP S/4HANA sẽ tác động đến doanh nghiệp của bạn và chuẩn bị cho việc chuyển đổi.

Đến năm 2025, SAP sẽ không còn hỗ trợ bộ giải pháp ERP nền tảng cũ, yêu cầu các người dùng chuyển sang nền tảng trong bộ nhớ trong HANA.

Chuyển đổi sang SAP S/4 HANA là sự chuyển đổi từ hệ thống SAP ERP, chẳng hạn như SAP ECC chạy trên cơ sở dữ liệu khác với HANA, sang bộ giải pháp S/4 HANA thế hệ mới của SAP (cho dù được lưu trữ tại doanh nghiẹp,hay được lưu trữ trên đám mây hay hybrid).

Chuyển từ cơ sở dữ liệu SAP ECC cũ sang Cơ sở dữ liệu HANA. Từ Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tuyến tính (RDBMS) đến cơ sở dữ liệu bộ nhớ trong của Hana, điều này sẽ cung cấp tốc độ và khả năng truy cập dữ liệu nhanh nhất trong thời gian thực.

Mặc dù mọi khách hàng của SAP đều biết rằng việc chuyển đổi sang SAP S/4HANA là không thể tránh khỏi, nhưng nhiều người vẫn đang rất quan ngại về chi phí, độ phức tạp và thời gian của dự án chuyển đổi.

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2020/09/4062-02-1-scaled.jpg
FOCUS ON WHAT'S IMPORTANT

Let's talk about improving
your business...

FOCUS ON WHAT'S IMPORTANT

Let's talk about improving
your business...

Our priorities have always remained the same: to help companies maximize their ROI, accelerate customer growth, and gain a lasting competitive edge in their industries. Our background in consulting, give us an analytical and quantitative approach to do just that.
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore