Mẹo sử dụng SAP B1: Đặt Giá Mặc Định Cho Đối Tác Kinh Doanh

Tháng Mười 28, 20210

Trong Điều khoản thanh toán, nó thường chứa nhiều chi tiết, bao gồm cả bảng giá được chỉ định cho đối tác kinh doanh (BP).

Điều gì xảy ra nếu bạn muốn đặt bảng giá độc lập với thời hạn thanh toán? Đối với chính xác trường hợp sử dụng này, SAP Business One giới thiệu một cài đặt mới:Mẹo sử dụng SAP B1: Đặt Giá Mặc Định Cho Đối Tác Kinh Doanh 1

Khi được chọn, bạn có thể xác định danh sách giá mặc định cho các đối tác kinh doanh (BP) sẽ được sử dụng thay vì danh sách giá được xác định trong thời hạn thanh toán. Trong trường hợp đó, trường “Bảng giá” trong cửa sổ “Điều khoản thanh toán – Thiết lập” (Payment Terms – Setup) sẽ bị ẩn:

Mẹo sử dụng SAP B1: Đặt Giá Mặc Định Cho Đối Tác Kinh Doanh 2

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2105 và SAP Business One 10.0 FP 2105, phiên bản dành cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore