Mẹo sử dụng SAP B1: Đặt Danh Sách Rút Gọn Cho "Tất cả các loại tiền tệ" Của Đối Tác Kinh Doanh

Tháng Mười Một 4, 20210

Toàn cầu hóa, kinh doanh quốc tế, thương mại toàn cầu… những từ này không còn chỉ mô tả các công ty hoặc doanh nghiệp khổng lồ với tài sản và nhân viên trên toàn thế giới. Giao dịch quốc tế ngày càng trở nên phổ biến hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có khách hàng và nhà cung cấp trên khắp thế giới, bất kể vị trí của doanh nghiệp. Với môi trường như vậy, danh sách các đơn vị tiền tệ được sử dụng bởi một doanh nghiệp nhất định ngày càng dài và khi đặt các đối tác kinh doanh là “Tất cả các loại tiền tệ” để có được sự linh hoạt, việc làm việc với danh sách dài các đơn vị tiền tệ có thể phức tạp. Để duy trì tính linh hoạt và tăng hiệu quả, SAP Business One cho phép bạn đặt đơn vị tiền tệ mặc định và ẩn các đơn vị tiền tệ không liên quan cho từng đối tác kinh doanh “All Currencies” business partner (Tất cả các loại tiền tệ):

Mẹo sử dụng SAP B1: Đặt Danh Sách Rút Gọn Cho "Tất cả các loại tiền tệ" Của Đối Tác Kinh Doanh 1

Khi tạo tài liệu cho đối tác kinh doanh đó, đơn vị tiền tệ mặc định được điền vào tài liệu và nếu cần một đơn vị tiền tệ khác, chỉ những đơn vị tiền tệ bạn chọn đưa vào mới xuất hiện, vì vậy việc xác định đơn vị tiền tệ bạn cần nhanh hơn với danh sách rút gọn:

Mẹo sử dụng SAP B1: Đặt Danh Sách Rút Gọn Cho "Tất cả các loại tiền tệ" Của Đối Tác Kinh Doanh 2

Có sẵn trong SAP Business One 10.0 FP 2105 và SAP Business One 10.0 FP 2105, phiên bản cho SAP HANA.

Nguồn: SAP community

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore