Corporate Training

Abeo Academy provide classroom training for corporates upon requests. Requests should be submitted 45 days in advance of proposed training date. Each course requires enrolment of minimum 3 participants in order to operate.
https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/abeo-academy5-02.png
  • Khóa học theo SAP Modules: BASIS, ABAP, FICO, SD, MM, PP, QM, BW, BI, SuccessFactors…
  • Các khóa học chuyên ngành về Quản lý dự án
  • Đào tạo tùy chỉnh cho các quy trình kinh doanh / ngành khác nhau

Click vào đây để xem tất cả khóa học có sẵn.

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore