Cơ hội lấy SAP Global Certification miễn phí

Tháng Năm 18, 20200

Nhằm hỗ trợ các đối tác của SAP cũng như các khách hàng đang chuyển đổi qua SAP S/4HANA trong đại dịch COVID-19, SAP đang cung cấp 2.000 lượt thi miễn phí lấy chứng chỉ cho chương trình Chứng nhận Toàn cầu của SAP (SAP Global Certification). Chương trình áp dụng cho tất cả những người đã đăng ký SAP Learning Hub, phiên bản Professional.
Trước khi bạn có thể đặt trước kỳ thi lấy chứng chỉ miễn phí, bạn sẽ phải vượt qua một trong hai bài đánh giá SAP Learning Hub trên web, phiên bản Professional, để chứng minh rằng bạn đã đủ điều kiện thi lấy chứng chỉ.
Voucher thi lấy chứng chỉ miễn phí sẽ được gửi đến bạn sau khi bạn vượt qua một trong các bài đánh giá trên web về SAP S/4HANA hoặc SAP S/4HANA Cloud.

Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào SAP Learning Hub professional edition và đăng ký vào một trong hai bài đánh giá sau:

  • SAP S/4HANA Web Assessment for free SAP Global Certification: A_FREE_S4_CERT_EN 
  • SAP S/4HANA Cloud Web Assessment for free SAP Global Certification: A_FREE_S4C_CERT_EN

Bước 2: Sau khi hoàn thành thành công một trong những bài đánh giá, item “Your Code for Free SAP Global Certification” sẽ xuất hiện trong danh sách My Active Courses của bạn ở mục My Learning Content. Mở mục và tìm mã kích hoạt cá nhân của bạn. (Xin lưu ý rằng mã có giá trị trong 72 giờ.)
Bước 3: Đăng nhập vào training.sap.com, chọn SAP Global Certification, Online Exam (1 attempt)” (CER321), thêm vào giỏ hàng. Vui lòng đảm bảo rằng bạn chọn quốc gia và ngôn ngữ của mình trước khi tiếp tục.
Bước 4: Cung cấp mã của bạn (xem bước 2) và tiến hành thanh toán. Mã cung cấp cho bạn giảm giá 100% khi check-out.
Bước 5: Nhập thông tin đặt hàng được yêu cầu (tên, địa chỉ email, v.v.). Đảm bảo rằng bạn nhập cùng một địa chỉ email được sử dụng cho SAP Learning Hub.
Bước 6: Gửi yêu cầu đặt hàng của bạn. Trong vòng ba ngày làm việc, bạn sẽ nhận được email xác nhận có liên kết truy cập.
Bước 7: Sau khi nhận được liên kết truy cập của bạn, hãy truy cập Trung tâm chứng nhận và lên lịch kiểm tra trực tuyến miễn phí cho Certification Hub giữa tháng 7 năm và ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Điều kiện tiên quyết:

  • Đăng ký hợp lệ cho SAP Learning Hub, professional edition
  • Vượt qua một trong các bài đánh giá web được đề cập ở trên
  • Mỗi người chỉ được 1 voucher thi chứng chỉ miễn phí

Thời gian của chương trình

  • Chương trình bắt đầu từ nay cho đến khi 2.000 suất được phân bổ hết
  • Thời gian để vượt qua một trong những đánh giá và đặt chứng nhận miễn phí: từ nay đến thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2020
  • Thời gian tham gia kỳ thi SAP Global Certification miễn phí: từ thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore