Mẹo sử dụng SAP Business One: Cách kiểm tra trạng thái của tài liệu đã được gửi mail.

Tháng Tám 10, 20210

Đối với nhiều người trong chúng ta, gửi tệp qua email là cách ưa thích để chuyển tài liệu đến người nhận – nó nhanh chóng và dễ dàng – bạn thậm chí không cần phải đứng dậy khỏi ghế… do việc sử dụng email ngày càng tăng trong các doanh nghiệp, khả năng theo dõi nó ngày càng trở nên quan trọng hơn. Để giải quyết nhu cầu này, SAP Business One giới thiệu trạng thái tài liệu mới:

Mẹo sử dụng SAP Business One: Cách kiểm tra trạng thái của tài liệu đã được gửi mail. 1

“Open – E-Mailed” được chỉ định cho các tài liệu yêu cầu bán hàng, mua hàng và chuyển hàng tồn kho được mở và gửi đến các đối tác kinh doanh thông qua SAP Business One Mailer hoặc Microsoft Outlook. Nếu một tài liệu nhất định cũng đã được in, nó sẽ được gán với trạng thái “Open – Printed, Emailed”.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về những người nhận liên quan đến một tài liệu được gửi qua email, tùy chọn “View Sent Emails” có sẵn trong trình đơn ngữ cảnh. Số trong ngoặc cho biết số lượng người nhận:

Mẹo sử dụng SAP Business One: Cách kiểm tra trạng thái của tài liệu đã được gửi mail. 2

 sn trong SAP Business One 10.0 FP 2008  SAP Business One 10.0 FP 2008, phiên bn dành cho SAP HANA. 

Nguồn: SAP community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore