SAP SD (Bán hàng và phân phối) - Abeo

SAP SD là viết tắt của Bán hàng & Phân phối. Đây là một trong những mô-đun quan trọng của SAP. Nó xử lý quá trình đặt hàng cho các hoạt động giao hàng.

SAP SD là viết tắt của Bán hàng & Phân phối.

Đây là một trong những mô-đun quan trọng của SAP. Nó xử lý quá trình đặt hàng cho các hoạt động giao hàng. SAP SD quản lý tất cả các hoạt động bán hàng trước, nhận và quản lý đơn đặt hàng, lịch trình, giao sản phẩm cho khách hàng, thanh toán cho khách hàng về các sản phẩm được bán, xử lý vận chuyển và phân phối lô hàng cho khách hàng. Mô-đun SAP SD tích hợp với các mô-đun khác như Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Quản lý vật liệu, Kế hoạch sản xuất,…

SAP S/4HANAS4600
Business Processes

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các quy trình kinh doanh cơ bản trong Bán hàng SAP S/4HANA. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện các chức năng quan trọng nhất trong chuỗi quy trình bán hàng, từ bán trước đến thanh toán của khách hàng, trong hệ thống SAP S/4HANA. Các lĩnh vực quản lý vật liệu, sản xuất (quy trình đặt hàng) và kế toán tài chính từ góc độ bán hàng.

 • Mục tiêu
 • Đối tượng
 • Điều kiện tiên quyết
 • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
 • Nội dung
 • Ghi chú
 • ĐĂNG KÝ

Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

 • Điều hướng trong SAP S/4HANA bằng Launchpad SAP Fiori
 • Duy trì dữ liệu chủ cho các quy trình bán hàng
 • Thực hiện quy trình bán hàng
 • Mô tả các tính năng có liên quan trong quá trình (ví dụ: kiểm tra tính khả dụng)
 • Xử lý khiếu nại của khách hàng
 • Sử dụng các chức năng báo cáo trong bán hàng
Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
4 ngày
Quy trình cơ bản & Nền tảng
Tiếng Anh/Tiếng Việt
SAP S/4HANA
SAP S/4HANA 1809
 • Application Consultant
 • Business Process Owner/Team Lead /Power User
 • Program/Project Manager
 • User
 • Essential
  Basic business knowledge of processes in sales
 • Recommended
  S4H00
 • SAP S/4HANA 1809 SPS1
 • Navigation with SAP Fiori
  • Identifying Key Features of SAP Fiori
 • Enterprise Structures
  • Identifying Enterprise Structures in SAP S/4HANA Sales
 • Overview of Sales Processes
  • Executing SAP S/4HANA Sales Processes
  • Processing Sales Documents
  • Processing Outbound Deliveries
  • Shipping Goods
  • Processing Billing Documents
 • Master Data
  • Maintaining Business Partner Master Data
  • Maintaining Material Master Data
  • Maintaining Customer-Material Info Records
  • Maintaining Condition Master Data for Pricing
  • Explaining Additional Master Data Topics
 • Automatic Data Determination and Scheduling
  • Analyzing the Results of Automatic Data Determination
  • Analyzing the Results of Delivery and Transportation Scheduling
 • Availability Check
  • Performing an Availability Check – Basics
  • Performing an Availability Check – Further Topics
 • Collective Processing
  • Executing Collective Processing
 • Additional Processes in Sales
  • Using Presales Documents
  • Executing Make-to-Order Production
  • Selling Service Products
 • Complaints Processing
  • Creating Credit Memo Requests
  • Cancelling Billing Documents
  • Creating Returns
 • Monitoring and Sales Analytics
  • Utilizing the Sales Order Fulfilment Monitor
  • Using Analytical Apps
 • The course covers the functions in sales processing in SAP S/4HANA. It does not examine company-specific requirements in Customizing.
 • The course will also be available in a self-paced e-learning format under course code S4600e.
 • This course is mostly suitable for participants who do not know the sales processes in SAP ERP. For those who already know the sales processes in SAP ERP, the delta training S4SD1 is more applicable.

  SAP S/4HANAS4605
  Sales Processing

  Khóa học này lý tưởng cho những người yêu cầu kiến ​​thức chi tiết về việc tùy chỉnh các quy trình bán hàng và các chức năng cơ bản.

  • Mục tiêu
  • Đối tượng
  • Điều kiện tiên quyết
  • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
  • Nội dung
  • Ghi chú
  • ĐĂNG KÝ

  Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

  • Có được kiến ​​thức chi tiết về việc sử dụng các chức năng và tùy chỉnh cài đặt trong bán hàng.
  Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
  5 ngày
  Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
  Tiếng Anh / Tiếng Việt
  SAP S/4HANA
  SAP S/4HANA 1809
  • Application Consultant
  • Business Analyst
  • Solution Architect
  • Essential
   S4600
  • Recommended
   None
  • SAP S/4HANA 1809
  • Introduction to the Sales Process in SAP S/4HANA
   • Processing Sales Documents
  • Enterprise Structures in Sales and Distribution
   • Setting Up Enterprise Structures
  • Sales Order Processing
   • Identifying Sources of Document Data
   • Using Additional Functions During Sales Order Processing
  • Sales Document Customizing
   • Controlling Sales Processes
   • Defining Sales Document Types
   • Applying Item Categories
   • Interpreting the Item Category Determination
   • Using Bills of Material in Sales Documents
   • Applying Schedule Line Categories
   • Interpreting the Schedule Line Category Determination
  • Data Flow
   • Interpreting the Document Flow of Sales Processes
   • Setting Up the Copying Control
  • Special Business Processes
   • Executing Special Business Processes (Different types of sales orders and consignment processing)
  • Incomplete Documents
   • Handling Incomplete Documents
   • Setting Up an Incompletion Procedure
  • Business Partners
   • Using Partner Functions in Sales Processes in SAP S/4HANA
   • Setting Up Partner Determination Procedures
   • Business Partner Integration for Customer
  • Outline Agreements
   • Using Different Types of Outline Agreements
   • Interpreting the Set-Up of Value Contracts
   • Setting Up Specific Contract Data
  • Material Determination
   • Setting Up Material Determination
  • Material Listing and Exclusion
   • Setting Up Master Data for Material Listing / Exclusion
  • Free Goods
   • Setting Up the Determination of Free Goods
  • Sales Scenarios
   • Setting Up a Cash Sales Scenario
   • Controlling the Usage of Bills of Material in a Sales Order
   • Setting Up a Material Determination Scenario
  • none

   SAP S/4HANAS4610
   Delivery Processing

   Khóa học này bao gồm các cài đặt tùy chỉnh các tài liệu giao hàng và thiết lập các chức năng tương ứng.

   • Mục tiêu
   • Đối tượng
   • Điều kiện tiên quyết
   • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
   • Nội dung
   • Ghi chú
   • ĐĂNG KÝ

   Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

   • Mô tả vai trò của vận chuyển và nhận hàng trong chuỗi cung ứng
   • Thực hiện các chức năng khác nhau trong vận chuyển và xử lý hóa đơn hàng hóa
   • Cấu hình hệ thống theo yêu cầu của bạn để vận chuyển và xử lý biên nhận hàng hóa
   Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
   2 ngày
   Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
   Tiếng Anh / Tiếng Việt
   SAP S/4HANA
   SAP S/4HANA 1809
   • Application Consultant
   • Business Process Owner/Team Lead/Power User
   • Essential
    S4600
    S4601
   • Recommended
    SCM605
   • SAP S/4HANA 1809
   • Idea and Function of the Delivery Document
    • Explaining the Concept and Structure of the Delivery Document
   • Basic Organizational Units for the Delivery Process
    • Maintaining the Organizational Units for Delivery Processes
   • Controlling Deliveries
    • Controlling Delivery Documents
   • The Goods Issue Process Based on the Delivery
    • Adjusting Automatic Determination of Relevant Fields for Outbound Delivery Creation
    • Adjusting Delivery and Transportation Scheduling
    • Processing Outbound Deliveries
    • Using the Outbound Delivery Monitor
   • Processes and Functions based on the Delivery
    • Picking
    • Packing Process
    • Handling Goods Issues
    • Using Special Functions in Deliveries
   • Further Application Areas of the Delivery Document
    • Transferring Stock Between Plants
    • Performing Goods Receipts Using Deliveries
    • Miscellaneous Functions with Deliveries
   • none

    SAP S/4HANA SALESS4615
    Invoice Processing

    Khóa học này bao gồm các chức năng và tùy chỉnh cài đặt thanh toán trong Bán hàng SAP S/4HANA và giao diện thanh toán điểm giữa Bán hàng và Kế toán tài chính.

    • Mục tiêu
    • Đối tượng
    • Điều kiện tiên quyết
    • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
    • Nội dung
    • Ghi chú
    • ĐĂNG KÝ

    Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

    • Sử dụng các chức năng và tùy chỉnh cài đặt để thanh toán trong bán hàng.
    • Thiết lập các điểm giao diện thanh toán giữa bán hàng và kế toán tài chính.
    Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
    2 ngày
    Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
    Tiếng Anh / Tiếng Việt
    SAP S/4HANA
    SAP S/4HANA 1709
    • Application Consultant
    • Business Process Owner / Team Lead / Power User
    • Essential
     S4600
    • Recommended
     S4605
     S4620
    • SAP S/4HANA 1709 FP01
    • Billing Documents in Sales and Distribution Processes
     • Integrating Billing Documents in the Sales and Distribution Process
    • Organizational Units
     • Setting Up Organizational Units
    • The Billing Process
     • Controlling the Billing Process
    • Special Billing Types
     • Creating Billing Documents in Complaint Processing
     • Creating Pro Forma and Cash Sales Invoices
    • Data Flow
     • Setting Up the Data Flow for Billing Documents
    • Billing Document Creation
     • Creating Billing Documents in Different Ways
    • Types of Settlement
     • Analyzing Invoice Combination and Invoice Split
     • Setting Up Invoice Lists
    • Special Business Processes
     • Up Billing Plans
     • Processing Down Payments
     • Processing Instalment Payments
    • Account Determination
     • Setting Up the Account Determination
    • Interface Between Sales and Financial Accounting
     • Adjusting the Interface Between Sales and Financial Accounting
    • Appendix
    • To understand invoice processing in financial accounting within SAP S/4HANA please attend course S4F12.
    • Cost-related billing and internal allocation are not covered in this course.

     SAP S/4HANA SALESS4620
     Pricing

     Khóa học này bao gồm các chức năng và tùy chỉnh cài đặt giá trong SAP S/4HANA Sales.

     • Mục tiêu
     • Đối tượng
     • Điều kiện tiên quyết
     • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
     • Nội dung
     • Ghi chú
     • ĐĂNG KÝ

     Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

     • Thiết lập các chức năng định giá trong Bán hàng SAP S/4HANA
     • Thực hiện cài đặt tùy chỉnh có liên quan để định giá trong Bán hàng SAP S/4HANA
     Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
     3 ngày
     Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
     Tiếng Anh / Tiếng Việt
     SAP S/4HANA
     SAP S/4HANA 1809
     • Application Consultant
     • Business Process Owner / Team Lead / Power User
     • Essential
      S4600
     • Recommended
      S4605 or knowledge of sales document configuration in SAP
     • SAP S/4HANA 1809
     • Condition technique in Pricing
      • Introducing Pricing
      • Introducing Condition Technique
     • Pricing Configuration
      • Configuring Pricing
     • Condition Records
      • Working with Pricing Reports
      • Maintaining Condition Records
      • Working with Condition Records
     • Special Functions
      • Applying Special Pricing Functions like exclusion or group condition
     • Condition Types
      • Using Special Condition Types
      • Using Statistical Condition Types
      • Analyzing the Determination of Tax Condition Types
     • Workshop: Troubleshooting Exercise
     • Overview Pricing Agreements
     • Introduction to Condition Contract Settlement Management in SAP S/4HANA Sales
     • Sales price determination through preliminary costing as part of make- to-order production is dealt with in the course S4F25 (Cost Object Controlling)
     • Pricing for variant configuration is not covered in the S4620 course, a specific course for this topic is in discussion (S4105 “Variant Configuration”)

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *

      ABEOVề chúng tôi
      Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
      VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
      Singapore
      Việt Nam
      Malaysia
      Indonesia
      Indonesia
      India
      LIÊN LẠC
      ABEOVề chúng tôi
      Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
      VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
      https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-s9l-nujc/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
      Malaysia
      Việt Nam
      Indonesia
      India
      Singapore