SAP QM (Quản lý chất lượng) - Abeo

Quản lý chất lượng (QM) là một phần không thể thiếu của chức năng logistics nói riêng và trong hệ thống SAP nói chung.

Quản lý chất lượng (QM) là một phần không thể thiếu của chức năng logistics và trong hệ thống SAP, nó được tích hợp đầy đủ với các thành phần bổ sung bao gồm Quản lý vật tư (MM), Bảo trì nhà máy (PM) và Kế hoạch sản xuất (PP). Quản lý chất lượng rất quan trọng đối với kho, kiểm tra nguyên liệu đến khi đến cơ sở và cho các hoạt động sản xuất, trong đó chất lượng của các mặt hàng trong quá trình được kiểm tra trong quá trình sản xuất và hàng hóa thành phẩm được kiểm tra trước khi chúng đến kho.

SAP S/4HANAS4140
Business Processes in Quality Management

Khóa học này giới thiệu cho bạn các quy trình kinh doanh chính trong ứng dụng Quản lý chất lượng SAP S/4HANA. Thông qua các bài giảng và trình diễn được hướng dẫn cân bằng với các bài tập hệ thống sâu rộng, bạn sẽ hiểu rõ về cách Quản lý chất lượng SAP S/4HANA có thể hỗ trợ chuỗi cung ứng hậu cần trong tổ chức của bạn.

 • Mục tiêu
 • Đối tượng
 • Điều kiện tiên quyết
 • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
 • Nội dung
 • Ghi chú
 • ĐĂNG KÝ

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Mô tả và thực hiện các quy trình kinh doanh trong Quản lý chất lượng SAP S/4HANA.
 • Phác thảo cách QM hỗ trợ chuỗi cung ứng hậu cần.
 • Mô tả và thiết lập các yếu tố dữ liệu chủ.
 • Hoàn thành các quy trình QM trong quá trình mua sắm và sản xuất.
 • Tạo báo cáo.
Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
5 ngày
Quy trình cơ bản & Nền tảng
Tiếng Anh/Tiếng Việt
SAP S/4HANA
 • Application Consultant
 • Business Analyst
 • Business Process Architect
 • Business Process Owner/Team Lead/Power User
 • Program/Project Manager
 • Essential
  S4H00e – SAP S/4HANA Overview (for new SAP customers implementing SAP S/4HANA), or
  S4H01e – SAP Business Suite to SAP S/4HANA Delta (for existing SAP customers migrating to SAP S/4HANA)
 • Recommended
  None
 • SAP S/4HANA 1809
 • Navigation
  • Logon and Screen Design
  • Calling Functions
  • Getting Help
  • Personalizing the User Interface
 • Basics
  • Overview of Processes and Available Solutions
  • Quality Management as Part of the SAP Solution
  • Portfolio
 • Overview of QM in the Logistics Supply Chain
  • QM in Company Processes
  • QM Processes in the Logistics Supply Chain
 • Quality Management in Procurement
 • Quality Management in Production
 • Quality Management in Sales and Distribution and Service
 • Quality Planning
  • Logistics Master Data in Quality Planning
  • Inspection Planning and QM Basic Data
  • Overview of Failure Mode and Effects Analysis and Control Plan
 • Quality Inspection
  • The Inspection Lot
  • Inspection Lot Creation
  • Inspection and Inspection Lot Completion
  • Sample Management
 • Quality Certificates
  • Certificate Receipt and Certificate Issue
 • Quality Notifications
  • General Notification Processing
  • Quality Notifications in the Logistics Supply Chain
 • Quality Control
 • Dynamic Modification and Statistical Process
  • Control
  • Quality Scores and Costs
  • Evaluations in Quality Management
 • Test Equipment Management
 • Stability Study
  • Stability Study Process Flow
  • Objects in the Stability Study
 • Audit Management
 • Implementing QM
  • Planning and Project Preparation
  • Business Blueprint
  • Realization and Start of Productive Use
 • none

  SAP S/4HANAS4141
  Quality Planning and Inspection

  • Mục tiêu
  • Đối tượng
  • Điều kiện tiên quyết
  • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
  • Nội dung
  • Ghi chú
  • ĐĂNG KÝ

  Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

  • Người tham gia tìm hiểu cách xử lý dữ liệu cơ bản dành riêng cho QM cũng như chi tiết lập kế hoạch kiểm tra. Họ cũng tìm hiểu cách dữ liệu cơ bản được sử dụng trong các kế hoạch khác nhau và xem dữ liệu này ảnh hưởng đến các lô kiểm tra được tạo ra như thế nào. Quá trình kiểm tra chung được mô hình hóa bằng các ví dụ khác nhau.
  • Ngoài ra, khóa đào tạo cho thấy việc sử dụng các thông báo chất lượng có thể có.
  Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
  5 ngày
  Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
  Tiếng Anh / Tiếng Việt
  SAP S/4HANA
  • Project Lead, Project Team
  • Application Consultant
  • Responsible users for quality management
  • Essential
   S4140 (Quality Management in SAP S/4HANA)
  • Recommended
   None
  • SAP S/4HANA 1809 On Premise
  • QM Processes in the Logistics Processes
   • Positioning of Quality Management
   • Inspection Process Flow in Quality Management – Overview
   • Problem Processing with Quality Notifications – Overview
  • Basic Data in Quality Management
   • Material Master and Inspection Settings
   • Sample Determination
   • Dynamic Modification
   • Inspection Setup – Mass Maintenance
   • Master inspection Characteristics
   • Input Processing for Measured Values
   • Code Groups and Codes
   • Selected Sets and Catalog Profile
   • Inspection method
   • Distributing QM Basic Data
   • Material Specification
  • Inspection Planning
   • The Inspection Plan
   • Test Equipment
   • Inspection Characteristics in the Inspection Plan
   • Reference Operation Set and Product Structure
   • Engineering Workbench
   • Engineering change management
   • Task List – Material Specification
   • Flexible Inspection Specifications
   • Multiple Specifications – Overview
  • Results Recording
  • Defects Recording
  • Usage Decision
  • Definition and Structure of Notifications
  • Quality Notifications in Logistics
   • Quality Notifications at Goods Receipt
   • Customer Complaints
  • Quality Notifications in Production
  • General Functions of Quality Notifications
   • Customizing Settings for Notifications
   • Status Management for Notifications
   • Other General Functions for Notifications
  • Quality-related Costs and QM Orders
  • SAP Business Workflow in QM – Overview
  • none

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   Singapore
   Việt Nam
   Malaysia
   Indonesia
   Indonesia
   India
   LIÊN LẠC
   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-s9l-nujc/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
   Malaysia
   Việt Nam
   Indonesia
   India
   Singapore