SAP PP (Quản trị sản xuất) - Abeo

SAP PP (Quản trị sản xuất) là một trong những mô-đun chức năng lớn nhất trong SAP. Mô-đun này chủ yếu liên quan đến quá trình sản xuất như lập kế hoạch năng lực, lập kế hoạch sản xuất tổng thể,...

SAP PP (Quản trị sản xuất) là một trong những mô-đun chức năng lớn nhất trong SAP. Mô-đun này chủ yếu liên quan đến quy trình sản xuất như lập kế hoạch năng lực, lập kế hoạch sản xuất chính,… Mô-đun PP của SAP chăm sóc dữ liệu chính cần thiết như Định mức Nguyên Vật liệu (BOMs),… 

 

SAP PP chủ yếu được chia thành 2 phần: lập kế hoạch và thực hiện. Quy hoạch chứa vật liệu quy hoạch và kế hoạch năng lực. Kế hoạch vật liệu có thể được thực hiện cho các độ dài khác nhau: lập kế hoạch dài hạn, lập kế hoạch yêu cầu vật liệu, vv Thực thi bao gồm tạo ra trật tự sản xuất, lập kế hoạch, dòng công việc, xác nhận, di chuyển hàng hóa, hoàn thành kỹ thuật.

 

Hầu hết các quy trình phụ được đề cập ở trên cần dữ liệu chủ được duy trì. Và khi bạn thực hiện, họ tạo ra dữ liệu giao dịch như đơn đặt hàng theo kế hoạch, đơn đặt hàng sản xuất, tài liệu kế toán, v.v. thường làm theo các quy trình phụ đã đề cập ở trên.

 • S4210
  Basic Data for Manufacturing and Product Management in SAP S/4HANA: Tìm hiểu thêm

SAP S/4HANA MANUFACTURINGS4200
Business Processes

Khóa học này được thiết kế để cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm và quy trình cơ bản của sản xuất (còn gọi là lập kế hoạch sản xuất và thực hiện) trong việc Quản lý doanh nghiệp với SAP S/4HANA.

 • Mục tiêu
 • Đối tượng
 • Điều kiện tiên quyết
 • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
 • Nội dung
 • Ghi chú
 • ĐĂNG KÝ

Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm cơ bản và quy trình lập kế hoạch
 • Có được một cái nhìn tổng quan về các phương pháp sản xuất.
Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
5 ngày
Quy trình cơ bản & Nền tảng
Tiếng Anh/Tiếng Việt
SAP S/4HANA
SAP S/4HANA 1709
 • Application Consultant
 • Business Analyst
 • Business Process Architect
 • Business Process Owner/Team Lead/Power User
 • Industry Specialist
 • Program/Project Manager
 • Solution Architect
 • Essential
  Basic business knowledge of processes in manufacturing (aka production planning and execution)
 • Recommended
  S4H00 (SAP S/4HANA Overview)
 • SAP S/4HANA 1709 FPS01
 • Overview of Supply Chain Planning
  • Supply Chain Planning at a Glance
  • Fiori and System Landscape
 • Master Data
  • General Master Data in Manufacturing
  • Master Data for In-house Production
 • Demand Planning
  • Principles and Tools for Demand Planning
 • Demand Management
  • Demand Management Basics
  • Make-to-Stock Production
  • Make-to-Order Production
 • Material Requirements Planning
  • MRP Basics
  • MRP Live
  • Production Planning and Detailed Scheduling
 • Overview of Production Execution
  • Production Types
 • Production with Production Orders
  • Production Orders: Characteristics and Execution
 • Production with Process Orders
  • Process Orders: Characteristics and Execution
  • Production with Repetitive Manufacturing
 • Repetitive Manufacturing: Characteristics and Execution
  • Material Staging with Kanban
 • Kanban: Characteristics and Execution
 • The course covers the functions in the manufacturing processes in SAP S/4HANA. It does not examine company-specific requirements in Customizing.
 • The course will also be available in a self-paced e-learning format under course code S4200e.

  SAP S/4HANAS4210
  Basic Data for Manufacturing and Product Management

  Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn phần giới thiệu về quản lý vật liệu và cung cấp hướng dẫn về cách tạo hóa đơn vật liệu bằng cách sử dụng SAP S/4HANA. Giáo viên sẽ hướng dẫn và bổ sung các bài tập hệ thống thực hành mở rộng.

  • Mục tiêu
  • Mục tiêu
  • Điều kiện tiên quyết
  • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
  • Nội dung
  • Ghi chú
  • ĐĂNG KÝ

  Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

  • Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn phần giới thiệu về quản lý vật liệu và cung cấp hướng dẫn về cách tạo hóa đơn định mức vật liệu (BOM) bằng cách sử dụng SAP S/4HANA.
  Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
  5 ngày
  Quy trình cơ bản & Nền tảng
  Tiếng Anh/Tiếng Việt
  SAP S/4HANA
  SAP S/4HANA 1809
  • Application Consultant
  • Business Analyst
  • Business Process Architect
  • Business Process Owner/Team Lead/Power User
  • Solution Architects
  • Essential
   S4200 – Business Processes in SAP S/4HANA Manufacturing
  • Recommended
   S4H00 – SAP S/4HANA Overview
  • SAP S/4HANA 1809 FPS01
  • Master Data for Production
   • Accessing and Creating Types of Data
   • Using Organizational Elements and Master Data in Production
  • Material
   • Overview Material
   • Creating a Material
   • Classifying Material
   • Managing the Material
   • Product Master
  • Bills of Material (BOMs)
   • Overview: BOM
   • Managing BOMs
   • Changing BOMs with Engineering Change Management (ECM)
   • Mass changes and a browser
   • Analyzing BOMs
  • Work Centers
   • Creating Work Centers
   • Creating Capacities in a Work Center
  • Task Lists
   • Explaining the Structure of a Task List
   • Creating Material Assignments and Component Allocations
   • Creating Sub-operations and User-Defined Fields
   • Creating Production Resources and Tools
   • Analyzing and Changing Task Lists
  • Advanced Bill of Material Functions
   • Describing Phantom Assemblies
   • Creating Co-Products and By-Products
   • Creating Alternative Components
   • Creating Multiple BOMs
   • Creating Variant BOMs
  • Advanced Routing Functions
   • Modeling Sequences
   • Modeling Alternative Manufacturing Processes
   • Creating Reference Operation Sets
   • Applying Lead-Time Scheduling to Update a Material Master Record
   • Scheduling Time Elements and Reduction in the Routing
   • Allowing for Scrap in the Routing
  • Appendix
   • Engineering Workbench
   • PLM Web User Interface
   • Customizing
   • Material
   • Routing
  • none

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   Singapore
   Việt Nam
   Malaysia
   Indonesia
   Indonesia
   India
   LIÊN LẠC
   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-s9l-nujc/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
   Malaysia
   Việt Nam
   Indonesia
   India
   Singapore