SAP BI (Business Intelligence) - Abeo

Business Intelligence (BI) là một ứng dụng được sử dụng để phân tích dữ liệu cho tổ chức.

Kinh doanh thông minh (BI)

Business Intelligence (BI) là một ứng dụng được sử dụng để tạo ý nghĩa cho dữ liệu thô của tổ chức. Dữ liệu thô được làm sạch, lưu trữ và áp dụng với logic nghiệp vụ để hữu ích cho người dùng doanh nghiệp để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Dữ liệu này có thể được trình bày dưới dạng báo cáo và có thể được hiển thị dưới dạng bảng, biểu đồ, vv hiệu quả và dễ dàng hơn để phân tích và đưa ra quyết định kinh doanh.

SBOP BI PLATFORM 4.2BOW310
SAP BusinessObjects Web Intelligence

Khóa học do giáo viên hướng dẫn kéo dài 2 ngày này được thiết kế để cung cấp cho bạn các kỹ năng toàn diện và kiến ​​thức chuyên sâu cần thiết để truy cập, phân tích và chia sẻ dữ liệu bằng cách sử dụng bảng khởi chạy SAP Business Object BI và SAP Business Web Intelligence ™. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo tài liệu Web Intelligence cho nhu cầu báo cáo của mình, truy xuất dữ liệu bằng cách xây dựng truy vấn bằng cách sử dụng vũ trụ SAP Business Object và sử dụng Web Intelligence để cải tiến tài liệu để phân tích dễ dàng hơn. Bạn cũng sẽ học cách tổ chức, quản lý và phân phối tài liệu bằng cách sử dụng bảng khởi chạy BI.

 • Mục tiêu
 • Đối tượng
 • Điều kiện tiên quyết
 • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
 • Nội dung
 • Ghi chú
 • REGISTRATION

Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

 • Quản lý tài liệu cá nhân và doanh nghiệp để truy cập thông tin bạn cần, khi bạn cần.
 • Thiết kế báo cáo của riêng bạn bằng Web Intelligence và chia sẻ phân tích của bạn với những người dùng khác.
Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
2 ngày
Quy trình cơ bản & Nền tảng
Tiếng Anh/Tiếng Việt
Web Intelligence
SBOP BI PLATFORM 4.2
 • Application Consultant
 • Business Analyst
 • Business Process Owner/Team Lead/Power User

Essential

 • None

Recommended

 • None
 • SBOP BI Platform 4.2
 • Web Intelligence
  • Describing Web Intelligence Concepts
  • Explaining Web Intelligence Core Functions
 • Web Intelligence Documentation Management
  • Describing Web Intelligence and the SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
  • Logging In to the BI Launch Pad
  • Viewing a Web Intelligence Document in the BI Launch Pad
  • Sharing Web Intelligence Documents
  • Setting BI Launch Pad Preferences
  • Logging Off From the BI Launch Pad
  • Publishing Documents to the Corporate Repository
  • Managing Documents in BI Launch Pad
 • Web Intelligence Documents with Queries
  • Creating Queries
  • Creating a Document
  • Modifying a Document’s Query
  • Modifying Queries
 • Data Return Restrictions from Queries
  • Restricting Data with Query Filters
  • Modifying a Query with a Predefined Query Filter
  • Applying a Single-Value Query Filter
  • Using Wildcards in Query Filters
  • Using Prompts to Restrict Data
  • Using Complex Filters
 • Web Intelligence Document Design
  • Modifying Web Intelligence Documents
  • Displaying Data in Tables
  • Using Tables
  • Presenting Data in Free-standing Cells
  • Presenting Data in Charts
 • Presentation of Data in Documents
  • Using Breaks and Calculations
  • Using Sorts and Hiding Data
  • Formatting Breaks and Cross Tables
  • Filtering Report Data
  • Ranking Data
  • Highlighting Information with Formatting Rules
  • Organizing a Report into Sections
 • Web Intelligence Document Formatting
  • Formatting Documents
  • Formatting Charts
 • Data Calculation
  • Applying Formulas and Variables
  • Using Formulas and Variables
 • Drilling Functionality
  • Analyzing the Data Cube
  • Drilling in a Web Intelligence Document
 • Comparing the Web Intelligence Clients
  • Comparing the Web Intelligence Clients
 • None

  SBOP BI PLATFORM 4.2BOW320
  SAP Business Objects Web Intelligence: Report Design II

  • Mục tiêu
  • Đối tượng
  • Điều kiện tiên quyết
  • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
  • Nội dung
  • Ghi chú
  • ĐĂNG KÝ

  Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

  • Tạo tài liệu Web Intelligence phức tạp bằng các kỹ thuật báo cáo và truy vấn nâng cao, bao gồm:
   • Truy vấn kết hợp và truy vấn phụ
   • Hàm chuỗi ký tự và ngày
   • Các biến và bối cảnh tính toán
   • Liên kết tài liệu bằng hyperlink”
  Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
  2 ngày
  Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
  Tiếng Anh / Tiếng Việt
  Web Intelligence
  SBOP BI PLATFORM 4.2
  • Application Consultant
  • Business Analyst
  • Business Process Owner/Team Lead/Power User
  • Essential
   BOW310 SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design
  • Recommended
   None
  • SBOP BI Platform 4.2
  • Web Intelligence Core Report Design
   • Reviewing Core Report Design Concepts
  • Multiple Data Sources
   • Synchronizing Data from Multiple Data Sources
   • Creating Multiple Queries in a Document
   • Synchronizing Data with Merged Dimensions
   • Interacting with Other Data Providers
  • Advanced Query Techniques
   • Implementing Combined Queries
   • Implementing Subqueries
   • Creating a Query Based on Another Query
   • Changing Data Sources
  • Calculation Contexts
   • Describing Calculation Contexts
   • Redefining Calculation Contexts
   • Implementing Extended Syntax Operators
   • Implementing Extended Syntax Keywords
   • Defining Calculation Context
  • Formulas with Character and Date String Functions
   • Creating Formulas with Character and Date String Functions
   • Implementing the Right() Function
   • Implementing the Replace() Function
   • Implementing the SubStr() Function
   • Implementing the Pos() Function
   • Concatenating Character Strings
   • Implementing Date Functions
  • If Logic
   • Grouping Data
   • Executing the If() Function to Modify Calculation Behavior
  • Additional Reporting Techniques
   • Implementing Data Tracking
   • Implementing Additional Report Functions
  • Link Options in Web Intelligence Documents
   • Managing Links in Web Intelligence Documents
   • Using Element Linking to Filter Data
  • Managing Hyperlinks in the Web Intelligence Interactive Panel
  • none

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   Singapore
   Việt Nam
   Malaysia
   Indonesia
   Indonesia
   India
   LIÊN LẠC
   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-s9l-nujc/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
   Malaysia
   Việt Nam
   Indonesia
   India
   Singapore