SAP BASIS - Abeo

SAP Basis mô tả các nguyên tắc cơ bản của quản trị hệ thống SAP.

SAP Basis

SAP BASIS mô tả các nguyên tắc cơ bản của quản trị hệ thống SAP. Nó bao gồm cài đặt, cấu hình, cập nhật, vá, di chuyển, khắc phục mọi sự cố kỹ thuật trên hệ thống SAP và quản lý tất cả các hoạt động hàng ngày cho hệ thống hoặc hệ thống SAP cụ thể đó. Khu vực cơ sở nhấn mạnh việc quản trị RDBMS (Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ – hoặc đơn giản là cơ sở dữ liệu mà hệ thống SAP đang sử dụng), kiến ​​trúc máy chủ-máy khách và SAP GUI. Ngoài ra, Basis xác định giao diện giữa các thành phần hệ thống và các thành phần Cơ sở, bao gồm cả nền tảng phát triển cho các ứng dụng và từ điển dữ liệu của SAP. Quản trị hệ thống, quản trị người dùng và các công cụ giám sát cũng là các tính năng của các thành phần Cơ sở trong hệ thống SAP.

 

SAP Basis Certification

The certification proves that the candidate has the fundamental knowledge, the pre-requisite understanding of BASIS and he also able to apply these skills in a practical manner under the supervision of a project lead.

 • TADM10
  Technical Implementation and Operation I for SAP S/4HANA and SAP Business Suite: Tìm hiểu thêm
 • TADM12
  Technical Implementation and Operation II for SAP S/4HANA and SAP Business Suite: Tìm hiểu thêmn

SAP S/4HANA AND SAP BUSINESS SUITETADM10
Technical Implementation and Operation I

 • Goals
 • Audience
 • Điều kiện tiên quyết
 • Course based on software release
 • Content
 • Notes
 • REGISTRATION

This course will prepare you to:

 • Use different front-end tools to navigate in SAP systems
 • Understand the significance of the kernel processes
 • Manage users and authorizations
 • Perform the technical configuration of SAP systems
 • Implement SAP Fiori
 • Starting/Stopping and configuring SAP systems
 • Configure and use components for HTTP-based Communication
 • Work as a certified SAP Technology Consultant (additional requirements needed)
Classroom
10 ngày
Đào tạo tư vấn viên
Tiếng Anh / Tiếng Việt
SAP NetWeaver, Associate with Database
AS ABAP 7.51
 • System Administrator
 • System Architect
 • Technology Consultant

Essential

 • none

Recommended

 • none
 • SAP S/4HANA 1610
 • AS ABAP 7.51
 • SAP Solution Manager 7.2
 • Navigation
 • SAP System Kernel
 • Software Development
 • User Administration
 • SAP Fiori Fundamentals
 • SAP Fiori Technology and Architecture
 • System Monitoring and Troubleshooting
 • SAP Portfolio
 • Starting and Stopping
 • System Configuration
 • Communication and Integration Technologies
 • Technology Components for HTTP-based Communication
 • SAP Fiori Infrastructure and App Implementation
 • SAP connect and SMTP
 • The course material is available in English only
 • To ensure that you retain the knowledge gained in this course and successfully complete the certification examination at the end of the course TADM5x, we recommend that you consolidate the content in your own time after the course.
 • For the certification exam “Technology Associate – System Administration SAP NetWeaver 7.5x”, you additionally need the knowledge of courses TADM10 and TADM5x (e.g. TADM55 with SAP HANA database).
 • The certification exam is available in English only

  SAP S/4HANA AND SAP BUSINESS SUITETADM12
  Technical Implementation and Operation II

  • Goals
  • Audience
  • Điều kiện tiên quyết
  • Course based on software release
  • Content
  • Notes
  • REGISTRATION

  Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Cấu hình hệ thống quản lý vận tải (TMS)
  • Hiểu và áp dụng các khái niệm và công cụ hậu cần phần mềm SAP (ABAP)
  • Giải thích ý tưởng chung về Quản lý vòng đời ứng dụng
  • Cài đặt hệ thống SAP S/4HANA và hệ thống SAP như SAP ECC, Trình quản lý giải pháp SAP
  • Cập nhật hệ thống SAP bằng Trình quản lý cập nhật phần mềm (SUM)
  Classroom
  10 ngày
  Đào tạo tư vấn viên
  Tiếng Anh / Tiếng Việt
  SAP NetWeaver, Associate with Database
  AS ABAP 7.51
  • System Administrator
  • System Architect
  • Technology Consultant
  • Essential
   TADM10 Technical Implementation and Operation I for SAP S/4HANA and SAP Business Suite
  • Recommended
   none
  • SAP S/4HANA 1610
  • AS ABAP 7.51
  • SAP Solution Manager 7.2
  • Introduction to SAP Software Logistics
  • Setting Up an SAP System Landscape
  • Creating and Exporting Transport Requests
  • Importing Transport Requests
  • Enhanced Change and Transport System (CTS+)
  • Client Tools
  • Introduction into Application Lifecycle Management
  • Using SAP Note Assistant, SAP Support Packages
  • Understanding SAP Enhancement Packages and Upgrades
  • Output Management
  • Background Processing
  • Overview and architecture of SAP systems
  • Preparation for installation
  • Planning for installation
  • Installing of SAP S/4HANA
  • Installing SAP Frontend Server
  • Executing Post-Installation Activities
  • Using SUM in Single System Mode
  • Using SUM in Standard/Advanced Mode
  • Installing SAP Solution Manager 7.2
  • Understanding Enqueue Replication Server (ERS)
  • The course material is available in English only
  • To ensure that you retain the knowledge gained in this course and successfully complete the certification examination at the end of the course TADM5x, we recommend that you consolidate the content in your own time after the course.
  • For the certification exam “Technology Associate – System Administration SAP NetWeaver 7.5”, you additionally need the knowledge of courses TADM10 and TADM5x (e.g. TADM55 with SAP HANA database).
  • The certification exam is available in English only

   SAP S/4HANA AND SAP BUSINESS SUITETADM51
   SAP NetWeaver AS - DB Operation (Oracle)

   Trong khóa học này, việc quản trị cơ sở dữ liệu Oracle bằng BR Tools cũng như theo dõi và phân tích hiệu suất của cơ sở dữ liệu Oracle bằng trình giám sát hiệu suất DBA Cockpit sẽ được trình bày.

   • Goals
   • Audience
   • Điều kiện tiên quyết
   • Course based on software release
   • Content
   • Notes
   • REGISTRATION

   Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

   • Sử dụng kiến ​​thức của bạn về quản trị cơ sở dữ liệu với tham chiếu đến các công cụ cơ sở dữ liệu CCMS trong các hệ thống và công cụ BR của SAP
   • Đưa các chiến lược sao lưu dữ liệu hiệu quả vào thực tế
   • Ứng dụng Kiến thức SAP thu được từ các khóa học trước và từ khóa học này trong vai trò cố vấn cơ sở trong bối cảnh thực tế
   Classroom
   5 ngày
   Đào tạo tư vấn viên
   Tiếng Anh / Tiếng Việt
   Associate with Database
   • Database Administrator
   • System Administrator
   • Technology Consultant
   • Essential
    TADM10
    TADM12
    Sound knowledge of administering the Oracle database
   • Recommended
    none
   • SAP NetWeaver AS ABAP 7.40
   • Oracle 12c
   • Database Overview
    • Reviewing Database Architecture
    • Connecting to the Database
    • Using Database Administration Tools
    • Administrating Oracle Instances
   • Backup, Restore and Recovery
    • Reviewing a Backup Strategy
    • Reviewing Backup Tools
    • Performing Backups
    • Performing Restore and Recovery
    • Working with Advanced Backup Techniques
   • Monitors and Tools
    • Introducing Oracle Data Management
    • Managing Database System Check
    • Explaining CCMS Alert Monitor
   • Space Management
    • Administrating “Table Spaces”
    • Performing Reorganization of Tables
    • Housekeeping and Troubleshooting
   • Oracle Cache Management
    • Introducing Oracle System Global Area
    • Introducing Automatic Oracle Program Global Area (PGA)
   • Monitoring of the Database Instance
    • Using the DBA Cockpit to Monitor the Database
    • Understanding the DBA Cockpit support of Oracle database features
   • Application Design Analysis
    • Understanding the Impact of Expensive SQL Statements
    • Using SM50/SM66 to Find Expensive SQL Statements
    • Using ST03/STAD to Find Expensive SQL Statements
    • Using ST04 to Find Expensive SQL Statements
    • Using SQL Trace to Find Expensive SQL Statements
    • Monitoring Exclusive Lock Waits
   • Index Management and Optimization
    • Utilizing Indexes
    • Creating an Index
   • Cost-Based Optimizer
    • Updating Statistics
    • Detecting problems with Optimizer statistics
   • Analysis of Physical and Logical Layout
    • Defragmenting Indexes
    • Working with I/O Contention
   • Memory Configuration Analysis
    • Describing Data Buffer Utilization
    • Analyzing Efficiency of Shared Pool
    • Monitoring the Automatic Program Global Area (PGA)
   • To ensure that you retain the knowledge gained in this course and successfully complete the certification examination, we recommend that you consolidate the content in your own time after the course.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    ABEOVề chúng tôi
    Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
    VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
    Singapore
    Việt Nam
    Malaysia
    Indonesia
    Indonesia
    India
    LIÊN LẠC
    ABEOVề chúng tôi
    Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
    VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
    https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-s9l-nujc/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
    Malaysia
    Việt Nam
    Indonesia
    India
    Singapore