SAP B1 (SAP Business One) - Abeo

SAP Business One

SAP Business OneTB1000
SAP Business One - Logistics

 • Mục tiêu
 • Đối tượng
 • Điều kiện tiên quyết
 • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
 • Nội dung
 • Ghi chú
 • ĐĂNG KÝ

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Giải thích các khái niệm và quy trình logistics của SAP Business One
 • Sử dụng các chức năng thiết yếu trong các lĩnh vực logistics cốt lõi trong SAP Business One
 • Thiết lập Fiori cockpit dựa trên vai trò của người dùng
 • Thiết lập dữ liệu chủ cho các quy trình kinh doanh tiêu chuẩn trong hậu cần
 • Lập bản đồ quy trình hậu cần của khách hàng trong SAP Business One
 • Thiết lập và sử dụng hóa đơn vật liệu
 • Thiết lập và sử dụng tài nguyên trong quá trình sản xuất
 • Có được kinh nghiệm thực hành về các nhiệm vụ quy trình kinh doanh và thiết lập bằng các nghiên cứu điển hình
Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
4 ngày
Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
Tiếng Anh / Tiếng Việt
SAP Business One version for SAP HANA 9.3
Small and Medium Enterprise (SME), B1 version for SAP HANA 9.3
 • Consultants and support staff responsible for the implementation and ongoing support of business processes with SAP Business One at customer sites
 • Consultants responsible for SAP Business One user training at customer sites
 • Presales and sales consultants at SAP Business One partners
 • Customer project teams and superusers who want more detailed information on logistics processes in SAP Business One

Essential

 • none

Recommended

 • General understanding of business concepts
 • Familiarity with Microsoft Office applications
 • SAP Business One version for SAP HANA 9.3
 • Overview of SAP Business One
 • Purchasing
 • Sales
 • Items
 • Inventory and Bin Locations
 • Pricing
 • Production
 • Service
 • This course is also available as a test system within SAP Live Access

  SAP Business OneTB1100
  SAP Business One - Accounting

  • Mục tiêu
  • Đối tượng
  • Điều kiện tiên quyết
  • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
  • Nội dung
  • Ghi chú
  • ĐĂNG KÝ

  Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Phác thảo các quy trình kế toán tài chính chính trong SAP Business One
  • Thực hiện các nhiệm vụ kế toán và ngân hàng chính trong từng quy trình tài chính
  • Quản lý quy trình kế toán với SAP Business One
  • Sử dụng các công cụ kiểm soát và báo cáo công ty
  • Liệt kê các cài đặt cần thiết cho chức năng kế toán
  Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
  3 ngày
  Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
  Tiếng Anh / Tiếng Việt
  SAP Business One version for SAP HANA 9.3
  Small and Medium Enterprise (SME), B1 version for SAP HANA 9.3
  • Consultants and support employees responsible for the implementation and ongoing support of business processes with SAP Business One at customer sites
  • Consultants responsible for SAP Business One user training at customer sites
  • Sales and presales employees of SAP Business One partners
  • Customer project teams and superusers who want more detailed information on accounting processes in SAP Business One
  • Essential
   Familarity with SAP Business One navigation and functionality
  • Basic knowledge in financial accounting
  • Recommended
   TB1000 SAP Business One Logistics or clear understanding of logistics processes in SAP Business One
  • SAP Business One version for SAP HANA 9.3
  • Accounting Basics
  • Financial Setup (Chart of Accounts, Default G/L Accounts, and Currencies)
  • Financial Process (journal entries, posting periods, and internal reconciliation)
  • Banking Processes (handling payments and reconciliation of account statements)
  • Controlling reports (financial and cash management reports)
  • Fixed Assets
  • Cost accounting
  • This course is also available as a test system within SAP Live Access

   SAP Business OneTB1200
   SAP Business One - Implementation & Support

   • Mục tiêu
   • Đối tượng
   • Điều kiện tiên quyết
   • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
   • Nội dung
   • Ghi chú
   • ĐĂNG KÝ

   Khóa học này sẽ giúp bạn:

   • Thực hiện theo một phương pháp thực hiện có cấu trúc
   • Thiết lập công ty SAP Business One bằng các công cụ tùy chỉnh và cấu hình
   • Thiết lập người dùng và ủy quyền người dùng cho các chức năng và dữ liệu
   • Thực hiện theo các quy trình hỗ trợ do SAP cung cấp
   • Nhận kinh nghiệm thực hành các nhiệm vụ triển khai bằng các nghiên cứu điển hình
   Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
   3 ngày
   Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
   Tiếng Anh / Tiếng Việt
   SAP Business One version for SAP HANA 9.3
   Small and Medium Enterprise (SME), B1 version for SAP HANA 9.3
   • Consultants and partner employees responsible for the implementation and ongoing support of business processes with SAP Business One at customer sites
   • Essential
    TB1000 SAP Business One – Logistics or equivalent knowledge
   • TB1100 SAP Business One – Accounting or equivalent knowledge
   • Basic general IT skills
   • Recommended
    none
   • SAP Business One version for SAP HANA 9.3
   • Implementation methodology and project plans
   • Express configuration wizard for setting up and configuring a company database
   • Initial company settings and defaults
   • Opening balances
   • Setup and administration of users and user accounts
   • Authorizations to functions and data records
   • Document and master data numbering
   • Customization tools for adding queries, alerts, approval procedures, and user-defined fields, values and tables.
   • Basic analytics tools
   • Data migration tools
   • Support tools and processes
   • This course is also available as a test system within SAP Live Access

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    ABEOVề chúng tôi
    Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
    VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
    Singapore
    Việt Nam
    Malaysia
    Indonesia
    Indonesia
    India
    LIÊN LẠC
    ABEOVề chúng tôi
    Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
    VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
    https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-s9l-nujc/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
    Malaysia
    Việt Nam
    Indonesia
    India
    Singapore