SAP PM (Quản lý dự án) - Abeo

Khóa học dành cho nhà quản lý dự án SAP mới hoặc nhà quản lý dự án có kinh nghiệm đang tìm cách quản lý Dự án SAP đầu tiên của bạn.

Nếu bạn là Quản lý dự án SAP mới hoặc Nhà Quản lý dự án có kinh nghiệm muốn quản lý Dự án SAP đầu tiên của bạn, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ nội dung đào tạo này. Các khóa học này được cung cấp bởi Nhà quản lý dự án SAP rất có kinh nghiệm của chúng tối, người đã quản lý và triển khai thành công những Dự án SAP từ đơn giản đến phức tạp tại Singapore, Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

SAP S/4HANAACT100
SAP Activate Methodology

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho người tham gia về khung triển khai SAP. Khóa học thảo luận chi tiết về các bước trong phương pháp SAP Activate, bao gồm các bước chính trong bối cảnh các hành trình dự án khác nhau để triển khai mới dự án với cả phương thức Cloud và On-Premise, chuyển đổi và di chuyển nâng cấp hệ thống.

 • Mục tiêu
 • Đối tượng
 • Điều kiện tiên quyết
 • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
 • Nội dung
 • Ghi chú
 • ĐĂNG KÝ

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Chuẩn bị cho nhà quản lý triển khai dự án S/4HANA
 • Chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ quản lý dự án SAP
Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
2 ngày
Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
Tiếng Anh / Tiếng Việt
SAP S/4HANA
SAP Activate, SAP S/4HANA 1809
 • Program/Project Manager
 • Application Consultant
 • Business Process Owner/Team Lead/Power User
 • Essential
  Basic understanding of SAP Best Practice concepts
  Basic understanding of SAP configuration concepts
 • Recommended
  S4H00
  Project management experience
  Knowledge of SAP Solution Manager
  PMP Certification from Project Management Institute (PMI)
  Basic business application background
  Basic business IT knowledge
 • SAP S/4HANA 1809
 • SAP Solution Manager 7.2 SPS08
 • Scope and Goals of ACT100
 • Factors influencing SAP Activate
 • SAP Activate Overview
 • SAP Activate in Detail
 • Workstreams in Detail
 • Transition Scenario – New Implementation S/4HANA Cloud
 • Transition Scenario – New Implementation S/4HANA On-Premise
 • Transition Scenario – System Conversion for SAP S/4HANA
 • Transition Scenario – Landscape Transformation for SAP S/4HANA
 • Summary and Recap of Key Points
 • The intention of the course is to gain an understanding of the foundations of the SAP Activate innovation framework, and especially the methodology component.

  SAP S/4HANAATC200
  Agile Project Delivery

  Có được kiến ​​thức về cách sử dụng các kỹ thuật rút ngắn thời gian trong việc triển khai các dự án SAP.

  • Mục tiêu
  • Đối tượng
  • Điều kiện tiên quyết
  • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
  • Nội dung
  • Ghi chú
  • ĐĂNG KÝ

  Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

  • Những người tham gia tìm hiểu về phương pháp Kích hoạt SAP trong các kỹ thuật triển khai nhanh trong các dự án SAP.
  • Khóa học cho phép người tham gia áp dụng các kỹ thuật Agile trong các dự án của họ thông qua các trường hợp và mô phỏng sử dụng dự án.
  • Lớp học này có tính tương tác cao
  • Khóa học này bổ sung cho các khóa học nhanh từ các nhà cung cấp khác, như Certified Scrum Master và / hoặc PMI-ACP.
  Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
  2 ngày
  Quy trình cơ bản & Nền tảng
  Tiếng Anh / Tiếng Việt
  SAP S/4HANA
  SAP Activate
  • Application Consultant
  • Program/Project Manager
  • Essential
   none
  • Recommended
   ACT100
  • none
  • The Basics
   • Agile and SCRUM 101
   • Introduction to SAP Activate
   • Agile Project Fit
  • Starting Agile
   • Roles and Responsibilities
   • Agile Project Organisation
   • Prepare Agile Project
  • Backlog
   • Explore Phase Overview
   • Create Product Backlog
   • Definition of Done
  • Iterative Build
   • Release Planning
   • Sprint Cycle
   • Testing and Deploy
  • Summary of Key Points
   • Summary and Key Points
  • Appendices
   • Agile Manifesto
   • Agile Use Cases
   • Agile Fit Questions
   • Agile Lean Design Templates
   • Agile and SAP Solution Manager
  • This course offers great balance between theoretical knowledge and practical exercises on project case studies to allow student to gain a higher understanding of how to use agile techniques on SAP projects. Participants will not only learn a wide-range of concepts, but will have opportunity to practice them in a safe and informative classroom environment.

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   Singapore
   Việt Nam
   Malaysia
   Indonesia
   Indonesia
   India
   LIÊN LẠC
   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-s9l-nujc/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
   Malaysia
   Việt Nam
   Indonesia
   India
   Singapore